Administratie- en adviesbureau Stulp, klik voor startpagina. Administratie- en adviesbureau Stulp, klik voor startpagina.

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Bron: Overig | besluit | 15-04-2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020. Aanvragen hadden uiterlijk op 16 september 2020 om 17.00 uur moeten zijn ingediend om nog tijdig te zijn. In verband met de coronapandemie zijn werkgevers niet altijd in staat geweest om tijdig hun subsidieaanvraag in te dienen. Met een beroep op de hardheidsclausule is dit nu alsnog mogelijk. De werkgever zal moeten aantonen dat de corona-uitbraak of de coronamaatregelen zodanige gevolgen hebben gehad dat hij daardoor niet in staat was de aanvraag tijdig in te dienen. Het feit dat de medewerker, die de aanvraag zou indienen, vanwege corona is ziekgemeld, is onvoldoende. Daarnaast moet sprake zijn van een ’onbillijkheid van overwegende aard’ indien de subsidie niet alsnog zou worden verstrekt.

Een beroep op de hardheidsclausule wordt alleen gehonoreerd wanneer de werkgever met schriftelijke bewijzen komt. Werkgevers, die zich tussen 16 en 30 september 2020 hebben gemeld bij RVO.nl, worden in de gelegenheid gesteld om tussen 3 en 21 mei 2021 alsnog een aanvraag in te dienen.AAStulp

Zwet 32

9932AB Delfzijl

 

Bel ons
0596 - 617760

Of stuur een mail

info@aastulp.nl

KvK nr: 0209477

Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
12-05-2021
Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever
Lees verder...

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
12-05-2021
De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken,
Lees verder...

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
12-05-2021
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en
Lees verder...