Administratie- en adviesbureau Stulp, klik voor startpagina. Administratie- en adviesbureau Stulp, klik voor startpagina.

Levering slooppand of bouwterrein?

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | 16-09-2021

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de levering van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaar na de eerste ingebruikneming en voor de levering van een bouwterrein. Als bouwterrein wordt aangemerkt onbebouwde grond, die bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen.

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de levering van de onroerende zaak, gecombineerd met in de akte van levering genoemde werkzaamheden, waaronder het saneren en bouwrijp maken van de grond, twee afzonderlijke prestaties betrof of één samengestelde handeling. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van de verkoper.

Volgens het hof was het doel van partijen de levering van een bouwterrein. Het zou kunstmatig zijn om de levering van het perceel grond en de daaropvolgende werkzaamheden als niet met elkaar verbonden handelingen te beschouwen, omdat het terrein pas na de werkzaamheden bruikbaar was voor het realiseren van de door de koper beoogde nieuwbouw. Naar het oordeel van het hof was sprake van de levering van een bouwterrein en heeft de inspecteur terecht aan de verkoper een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd.AAStulp

Zwet 32

9932AB Delfzijl

 

Bel ons
0596 - 617760

Of stuur een mail

info@aastulp.nl

KvK nr: 0209477

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting
21-10-2021
In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder
Lees verder...

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
21-10-2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de
Lees verder...

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan
21-10-2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen. Dit
Lees verder...